• "Anioły Bożego Narodzenia"

  • WYNIKI KONKURSU

    

   Dnia 19 stycznia 2021 roku w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku odbyła się roztrzygnięcie XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioły Bożego Narodzenia. Anioły Stróże- małe i duże". W konkursie zostało nadesłane 144 prace z 63 placówek.

    

   Komisja konkursowa w składzie:

   - pani Elżbieta Wojnowska- Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Bielsku

   - pani Karolina Piechowska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku

   - pani Magdalena Woja- Radna Powiatu Płockiego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku

   po burzliwych obradach wyłonili następujących  zwycięzców:

    

   KATEGORIA 5-6LATKI:

   I miejsce: MARIA WOJTKOWSKA (6lat)- Oddział Przedszkole w SP nr 2 w Bielsku Podlaskim, n-l: Elżbieta Kuna, Joanna Roszczenko

   II miejsce: MARCEL SPADŁO (6lat)-  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim, n-l: Katarzyna Ruskowalska

   III  miejsce: BARBARA JASIŃSKA- Oddział Przedszkole w SP nr 3 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Sulejówku

    

   Wyróżnienia:

   1. IGA I ALEKSANDER RESZCZYŃSCY (5lat i 4lata)- Samorządowe Przedszkole w Bielsku, n-l: Joanna Rozkosz, Małgorzata Spadło

   2. JAN MAREK FIGURSKI (6lat)- Samorządowe Przedszkole w Bielsku, n-l: Klementyna Mówińska

   3. MIA WOŹNIAK (6lat)- Przedszkole Miejsce nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Ostrołęce, n-l: Agata Patyra

    

   KATEGORIA 3-4LATKI:

   I miejsce: FRANCISZEK PIETRZAK (4lata) –Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie Nowym, n-l: Sylwia Raczkowska

   II miejsce: HANNA MACUDZIŃSKA (3 lata)- Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych, n-l: Anna Filipiak, Agnieszka Marcinkowska

   III  miejsce: LEON MIKA (3lata)-  Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej, n-l: Katarzyna Blonka

    

   Wyróżnienia:

   1. HELENA SZMIGIEL (4lata) – Przedszkole nr 402 w Warszawie, n-l; Beata Rogala

   2. AMELIA GIBAŁA (3lata)- Przedszkole Niepubliczne „Edukoland”, n-l: A. Bladyn, N. Wiśniewska

   3. JULIA JACHYMCZAK (4lata)- Przedszkole Publiczne w Żegocinie, n-l: Urszula Morydz 

    

    

   .  .   .        .     .     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   Zapraszamy do udziału w


                          XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

   „Anioły Bożego Narodzenia- Anioły Stróże- małe i duże”

   REGULAMIN KONKURSU

   CELE KONKURSU:

   • kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,
   • rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci,
   • promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
   • wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia przez formy przestrzenne lub płaskie– anioły.

    

   ZASADY UCZESTNICTWA:

   • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4latki oraz 5-6latki
   • technika i forma wykonania pracy jest dowolna (anioły wiszące musza mieć zawieszkę),
   • prace należy przekazać z metryczka (imię i nazwisko dziecka, wiek, nauczyciel prowadzący, placówka z adresem, dane kontaktowe). Rodzic/ opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym podpisując się na metryczce,
   • każde przedszkole w Polsce może nadesłać 4 prace.,
   • Prace należy nadesłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 16 grudnia 2021 roku na adres:

   Samorządowe Przedszkole w Bielsku

   ul. Płocka 19

   09-230 Bielsk

   Tel. (24)2615 036

   Email: przedszkolebielsk@gmail.com

   • Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się  w terminie do 12 stycznia 2022 roku w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. Komisja konkursowa oceni nadesłane prace przyznając nagrody i wyróżnienia. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni na stronie internetowej placówki www.przedszkolebielsk.edupage.org oraz „Bliżej Przedszkola”.
   • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna,
   • Prace zostają własnością Samorządowego Przedszkola w Bielsku, organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów
   • Wszystkie nadesłane prace zostają przekazane jako "cegiełki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
   • Istnieje możliwość wysłania podziękowań za udział w konkursie dla nauczycieli. Nauczyciele zainteresowani przesłaniem podziękowania za przygotowania dziecka do udziału w konkursie drogą pocztową proszone są o dołączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem  (format A4) !!!!!
   • Wysyłka nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się do 31.01.2022r

   christmas-angel-vector-1008802[1]

   KRYTERIA OCENY:

   • oryginalność i pomysłowość,
   • jakość artystyczna pracy,
   • estetyka i technika wykonania,
   • dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej

    

   ORGANIZATORZY:

    mgr Klementyna Mówińska, mgr Joanna Rozkosz