Gmina BielskMenu

100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

SPONSORZY I PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA

Aktualności

 • 24.01.2019

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

   BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU - Obrazek 1

  W DNIU 24 STYCZNIA 2019R (czwartek) WSZYSTKIE DZIECI W DOWOLNYCH STROJACH KARNAWAŁOWYCH WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU

  DZIECI NA BALU BĘDĄ SIĘ BAWIĆ W OBECNOŚCI WYCHOWAWCÓW ORAZ ZESPOŁU "BAWIDEŁKO"

 • W dniu 15 stycznia 2019 roku (wtorek) do naszego przedszkola zawita teatrzyk z przedstawieniem „Skrzynia pełna skarbów”.

  Koszt: 4 zł/dziecko.

   

  Jeżeli rodzic nie życzy sobie, by jego dziecko brało udział w teatrzyku, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do wychowawcy. 

 • VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA. ANIOŁY STRÓŻE- MAŁE I DUŻE- wyniki 

  WYNIKI KONKUSRU PLASTYCZNEGO "ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA" - Obrazek 1

  7 stycznia 2019 roku w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku odbyła się roztrzygnięcie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioły Bożego Narodzenia. Anioły Stróże- małe i duże". W konkursie zostało nadesłanych 158 prac (100 w grupie 5-6 latków i 58 w grupie 3-4latków).

  Komisja konkursowa w składzie:

  - pani Krystyna Chyba- Sekretarz Gminy Bielsk

  - pani Magdalena Woja - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku, Radna Powiatu Płockiego

 • - Obrazek 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole  w Bielsku.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku jest Pani Elżbieta KACZMARCZYK, e-mail: ekrodo2018@gmail.com,   tel. 502 019 329
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
     1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
     2) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
    1) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
     2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
     1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
     2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
     3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
     4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
     5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
     6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 24 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz. 1875 ze zm.) oraz innych ustaw dziedzinowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.

 

Akcje, w których bierzemy udział:

Sobota 19.01.2019

liczba odwiedzin: 203402

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Kontakt

Nazwa szkoły: Samorządowe Przedszkole w Bielsku
E-mail szkoły: przedszkolebielsk@gmail.com
Informacja e-mail: przedszkolebielsk@gmail.com
E-mail administratora strony: rozkoszjoanna@gmail.com
Telefon: (+24)2615036
Adres szkoły: 09-230 Bielsk
ul. Płocka 19
Fax: fax: (24)2615036