• Laureaci konkursu ekologiczno- plastycznego  "Szanuj co zielone" 2021 

    Kategoria 6 latki

    I Miejsce: Zuzia Święch, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, n-l Marta Kasperowiczicz

    II Miejsce: Magdalena Maciągowska, Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach, n-l Renata Bardega

    III Miejsce:  Grupa „ Kreciki”, Gminne Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

    n-l Paulina Podgórska

     

    Wyróżnienie

    Emilia Hombesch, Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach, n-l Wanda Pasterak

    Karol Filant, Samorządowe Przedszkole w Bielsku, n-l Małgorzata Spadło

     

    Kategoria 3-4-5-latki

    I Miejsce: Michał Dworakowski, Prywatne Przedszkole Kids Academy, Białystok, n-l Joanna Aleksiejewicz

    II Miejsce: Zofia Frankiewicz, Samorządowe Przedszkole  nr 1 Biłgoraj, n-l  Monika Piętek

    III Miejsce: Szymon Iwanowicz, Prywatne Przedszkole Kids Academy Białystok, n-l Joanna Aleksiejewicz

     

    Wyróżnienie:

    Amelia Kowalska, Przedszkole Samorządowe w Modlniczce, n-l Katarzyna Smędzik

    Ala Wąsik, Przedszkole nr 409 „ Królestwo Maciusia I”, Warszawa, n-l Elżbieta Biczan

     
    Samorządowe  Przedszkole w Bielsku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Plastycznym „Szanuj, co zielone”.

    Cele konkursu:

    1. propagowanie proekologicznych zachowań wśród przedszkolaków ,
    2. odkrywanie piękna polskiej przyrody ,
    3. wzbogacanie wiedzy dzieci na temat otaczającej nas przyrody ,
    4. promowanie twórczości dziecięcej ,
    5. inspirowanie do pracy twórczej ,
    6. rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci

     

    Regulamin konkursu :

    1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
    2. Format pracy : A3 – A4 , technika płaska ,
    3. Każda placówka może złożyć maksymalnie 2 prace wykonane indywidualnie
    4. Prace przesyłamy w terminie do : 07 maja 2021 r. na  adres  organizatora :

                    Samorządowe Przedszkole w Bielsku

                                    09-230 Bielsk, ul. Płocka 19

                                     woj. Mazowieckie

                                    przedszkolebielsk@gmail.com

    1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2021r. Lista laureatów konkursu oraz kolaż z nadesłanych zdjęć,  zostaną  zamieszczona na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Bielsku :  www.przedszkolebielsk.edupage.org  oraz na stronie www.bliżejprzedszkola.   
    2. Komisja oceni prace według następujących kryteriów :

               - ogólne wrażenie estetyczne,

               - powiązanie z tematyką,

               - oryginalność i pomysłowość prac,

               - estetyka wykonania,

            Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych :

            - kategoria I     -  dzieci w wieku 3 – 4 lata

            - kategoria II    -  dzieci w wieku 5 – 6 lat

            Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu .

    1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe . Aby otrzymać dyplom z podziękowaniem dla nauczyciela należy wysłać na adres placówki  kopertę i znaczek .
    2.  Metryczkę z niżej podanymi  danymi  oraz oświadczenie rodzica (zał. nr 1) dołączamy do prac :

                   - imię i nazwisko oraz wiek autora

                   - nazwa i adres placówki

                   - imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

    1. Nadesłane  prace przechodzą na własność organizatora i posłużą do celów  promocyjnych  konkursu .
    2. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu : Agnieszka Klepczyńska, Wioleta Kozłowska: tel ; 24 261-50-36

     

    Postanowienia końcowe :

    1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z  posiadaniem praw autorskich do pracy, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na publikowanie prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
    2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

     

          

         Zapraszamy do udziału w konkursie !!

     

    DO POBRANIA: REGULAMIN___METRYCZKA.docx